Termička obrada

Usluge termičke obrade Planit pruža od 2000. godine, prvo u komornim pećima a nakon toga instaliranjem oprema za indukciono i plameno kaljenje i gasnu cementaciju.

a) Poboljšanje, kaljenje, otpuštanje čelika u komornim pećima do dimenzija 1500 mm x 1200 mm x 800 mm.

b) Cementacija u uglju (dimenzije komore 1500mm x 1200mm x 800mm) i gasna cementacija (dimenzije komore 600 mm x 400 mm x 300 mm).

c) Indukciono i plameno kaljenje – moguća je obrada radnih delova čija masa ne prelazi 1000 kg.