Obrađeni sklopovi i delovi

Izrada delova po tehničkoj dokumentaciji naručioca, rezervnih delova po uzorku i sanacija ili rekonstrukcija oštećenih delova.