Reference

1. Rudnici Boksita Nikšić a.d. - Defektaža i sanacija pužnog defekta i cilindra brizgaljke "TRIULZI" i ekstrudera.

2. Železara Nikšić a.d.- Radvent - Nitriranje zupčanika i zupčastih vratila i ispitivanje IBR tehnikama

3. IMT – Industrija Mašina i Traktora a.d., Livnica - Konsalting pri izboru opreme i izgradnji elektro-topionice

4. Novkabel d.o.o. – Generalni remont prese П 8542 za istiskivanje profila.

Defektaža:

Demontaža:

Hromiranje:

Montaža:

Puštanje u rad:

5. HIP Petrohemija a.d. - Sanacija rotora kompresora krek-gasa

6. U.S. STEEL d.o.o. - Depozicija keramičke prevlake na hidrauličkom cilindru valjačkog stana

7. GasTeh d.o.o. - Plazma nitriranje nosača motora za BMW i Audi automobile

8. Metal-Produkt d.o.o. - Plazma nitriranje rolni na mašinama za profilisanje limova

9. Brzan Plast o.d. - Cementacija noževa

Naučni radovi

 1. T. Gredić, M. Zlatanović, N. Popović, Ž. Bogdanov

  THE INFLUENCE OF PLASMA NITRIDING ON THE PROPERTIES OF (Ti, Al) N COATINGS DEPOSITED ONTO HOT WORK STEEL SUBSTRATES

  Thin Solid Films, 228(1993), p.83-88.

 2. T. Gredić, M. Zlatanović, N. Popović, Ž. Bogdanov

  PROPERTIES OF TiN COATINGS DEPOSITED ONTO HOT WORK STEEL SUBSTRATES PLASMA NITRIDED AT LOW PRESSURE

  Surface & Coatings Technology, 54/55 (1992), p.502-507.

 3. T. Gredić, M. Zlatanović

  PLASMA DEPOSITION OF (Ti, Al) N COATINGS AT VARIOUS MAGNETRON DISCHARGE POWER LEVELS

  Surface & Coatings Technology, 48(99), p.25-30.

 4. M. Zlatanović, T. Gredić, N. Popović, Ž. Bogdanov

  MATCHING OF TiN COATING STRUCTURES BY PLASMA NITRIDING OF SUBSTRATES Vacuum, Vol.44, No2., p.83-88.

 5. T. Gredić, M. Zlatanović, W. D. Münz

  PLASMA NITRIDING OF Ti AND (Ti, Al) N COATING

  Surface & Coatings Technology, 61(1993) p.338-345.

 6. M. Zlatanović, T. Gredić, A. Kunosić, N. Backović, N. Whittle

  SUBSTRATE – INDUCED CHANGES OF TiN AND (Ti, Al) N COATINGS DUE TO PLASMA NITRIDING

  Surface & Coatings Technology, 63(1994), p.35-41.