Plazma tehnologije

U svim projekcijama globalno tehnološkog razvoja u 21. veku plazma tehnologije su zauzele vodeće mesto. Niskotemperaturna gasna plazma za tretman materijala se primenjuje u skoro svim poljima: mašinska industrija, industrija novih materijala, medicina, optoelektronika, biotehnologije, alternativni izvori energije i slično.

Planit je dao prioritet plazma tehnologijama koje nalaze primenu u najširoj mašinskoj industriji, a tu su plazma nitriranje i plazma sprejing.

Plazma nitriranje

Plazma nitriranje svih vrsta čelika, sivog i nodularnog liva, zahvaljujući gasnoj plazmi koja jonskim bombardovanjem aktivira površinu delova koji se tretiraju, jeste proces koji se može odvijati na temperaturama nižim od 50oC do 100oC nego konvencionalno (gasno) nitriranje što je važno za izbegavanje deformacije fukcionalnih delova kompleksnih geometrija i strogih dimenzionih zahteva.

Važna prednost plazma nitriranja je i mogućnost inženjeringa nitriranog sloja upravljanjem parametrima samog procesa i tako ga usaglašavati sa funkcionalnim uslovima pri eksploataciji. Naime kontrolom sastava gasne plazme i temperature površina koje se nitriraju moguće je izbeći formiranje zone jedinjenja ili izabrati da li će ista biti ε (Fe2-3N) ili γ' (Fe4N) faza, što je posebno važno kod udarnih opterećenja i termošokova kojim su izloženi alati za kovanje, presovanje, livenje i dr.

Jonsko bombardovanje u vakuumu tokom procesa plazma nitriranja, formiranom nitriranom sloju dodatno daje i izvanredna tribološka svojstva što je posebno važno pri habanjima izazvanim trenjima pri klizanju i pruža mogućnost izbegavanja neželjenog lepljenja materijala na funkcionalne površine.

Plazma sprejing

Plazma sprejing je tehnologija koja je prvobitno dominantnu primenu nalazila u vazduhoplovnoj industriji i to uglavnom za depoziciju termalnih barijera na lopaticama aviomotora. Danas plazma sprejing ima široku primenu u mašinskoj civilnoj industriji i to kako pri reparaciji pohabanih delova i površina oštećenih različitim mehanizmima destrukcije tako i pri izradi novih delova i sklopova u cilju poboljšanja njihove funkcionalnosti i produženja veka ekspolatacije.

Visoka temperatura plazmenog mlaza pruža mogućnost stapanja kako čestica metala i legura tako i keramika, a  visokom udarnom energijom deponujućih čestica ostvaruju se jake adhezione sile deponovane prevlake sa podlogom.

Mogućnost deponovanja raznovrsnih keramičkih prevlaka na metalne podloge daje naročitu prednost tehnologiji plazma sprejinga kako u odnosu na ostale tehnike deponovanja sprejingom tako i u odnosu na elektrohemijske postupke depozicije.

Metalizacija

Metalizacija žicom, kao tehnika depozicije metala i legura, uglavnom se koristi u cilju reparacije funkcionalnih delova pohabanih ili oštećenih tokom eksploatacije ili zaštite površina materijala od neželjenih spoljašnjih uticaja (korozija, dejstvo hemikalija i sl.).

Mobilnost opreme i njena jednostavna instalacija u pogonima naručioca često pružaju mogućnost znatnih ušteda pri otklanjanju neželjenih zastoja industrijskih postrojenja.

Termička obrada

Usluge termičke obrade Planit pruža od 2000. godine, prvo u komornim pećima a nakon toga instaliranjem oprema za indukciono i plameno kaljenje i gasnu cementaciju.

a) Poboljšanje, kaljenje, otpuštanje čelika u komornim pećima do dimenzija 1500 mm x 1200 mm x 800 mm.

b) Cementacija u uglju (dimenzije komore 1500mm x 1200mm x 800mm) i gasna cementacija (dimenzije komore 600 mm x 400 mm x 300 mm).

c) Indukciono i plameno kaljenje – moguća je obrada radnih delova čija masa ne prelazi 1000 kg.