Oblast primene

Krajem 20. veka došlo je do naglog širenja primene plazma tehnologija kako u izradi novih delova i sklopova u mašinskoj industriji tako i u reparaciji pohabanih i oštećenih delova.

Plazma nitriranje

- Industrija motora i motornih vozila (kolenasta vratila, zupčanici, osovine, delovi pumpi i dr.);

- Industrija gume i plastike (zavojna vretena i cilindri ekstrudera za gumu i plastiku, valjci, alati za presovanje, alati za brizganje itd.);

- Vojna industrija (delovi zatvarača minobacačkih oruđa, topovske i minobacačke cevi, uljnozaptivni prstenovi u avio industriji);

- Industrija hidraulike i pneumatike (delovi servo upravljača, hidrauličnih pumpi i razvodnika);

- Mašinska obrada (odvalna glodala, spiralne burgije, noževi za rezanje i struganje, brijači);

- Kovački i livački alati (alati za rad u toplom stanju, kokile za gravitaciono livenje, alati za livenje aluminijuma pod pritiskom).

Plazma sprejing

- Vojna industrija (lopatice turbomlaznih motora, termalne barijere);

- Petrohemijska industrija (površine izložene dejstvu agresivnih hemikalija, reparacija rotirajućih delova);

- Rudarstvo i energetika (sanacija radnih kola);

- Industrija poljomehanizacije (osovine, raonici);

- Industrija papira i grafička industrija (noževi za sečenje papira, štamparski valjci);

- Čeličane i livnice (sanacija valjaka i valjačkih stanova, nanošenje termalnih barijera na kokile za livenje).