Oprema za plazma nitriranje

Oprema za plazma nitriranje "PLANIT 2002" sopstvene proizvodnje sa DC napojnom jedinicom električne snage 50 kW i dve vakuumske komore omogućava nitriranje radnih delova prečnika do 1300 mm i dužine 3000 mm.

Fina regulacija i kontrola struje mikrolukova na površini delova koji se nitriraju, obezbeđuju očuvanje visokog kvaliteta površine i kod najzahtevnijih alata kompleksne geometrije.

Oprema za plazma sprejing

Oprema za plazma sprejing- METCO 7MC.

Oprema za metalizaciju E32

Oprema za metalizaciju žicom E32.

Oprema za termičku obradu

- Komorne peći za tretman radnih komada gabarita do 1500 mm x 1000 mm x 800 mm;

- Peć za gasnu cementaciju gabarita 600 mmx 400 mm x 300 mm;

- Oprema za indukciono kaljenje VGI 50, SNAGE 50 kW, frekvencije 450 kHz;

- Oprema za plameno kaljenje.

Oprema za metalografsku pripremu

Oprema za metalografsku pripremu:

a) Uređaj za sečenje uzoraka BUEHLER LTD., CUTTER 10-1030;

b) Uređaj za zatapanje uzoraka BUEHLER LTD., 20-1320 SIMPLEMENT II;

c) i uređaj za poliranje uzoraka BUEHLER LTD.


Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema Planita smeštena je neposredno uz proizvodnu opremu, tako da omogućava brzo i efikasno laboratorijsko ispitivanje tretiranih delova.

Oprema za metalografsku pripremu

Oprema za metalografsku pripremu:

a) Uređaj za sečenje uzoraka BUEHLER LTD., CUTTER 10-1030;

b) Uređaj za zatapanje uzoraka BUEHLER LTD., 20-1320 SIMPLEMENT II;

c) i uređaj za poliranje uzoraka BUEHLER LTD.

Optički mikroskop

Univerzalni optički mikroskop REICHERT MeF2.

Merna oprema

- ROCKWEL aparat za merenje tvrdoće;

- BRINEL aparat za merenje tvrdoće WOLPRET DIA-TESTOR 2-N;

- VICKERS aparat za merenje tvrdoće Krautkramer MicroDur.